Ana Sayfa
Bilgilendirme
2018 Yılında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulacak Karar ve İşlemler

2018 Ön Mali Kontrole Tabi İşlemler

REKTÖRLÜK  OLURU İLE RİSKLİ ALANLAR DİKKATTE ALINARAK 2018 YILINDA ÖNMALİ KONTROLE TABİ TUTULACAK MALİ KARAR VE İŞLEMLER

  • Her türlü müteahhitlik giderleri.       ( 06– Sermaye Giderleri )
  • Limite bakılmaksızın ihale yöntemleri ile gerçekleştirilen mal, hizmet ve yapım satın alma giderleri.
  • 03.7 ve 06 tertibindeki menkul mallar, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri (Yurt dışından yapılacak yayın alımları ile elektronik veri tabanı abonelikleri hariç)
  • 03.8 ve 06 tertibindeki gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri
  • Diğer tertiplerden yapılan satın almalarda tutarı 10.000.-TL’yi geçen (KDV hariç) giderler